Projekt biznesowy w biurze

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Nazwa projektu: Uruchomienie produkcji i usług remontu wielkogabarytowych konstrukcji spawanych przez ARTECH.

Nazwa beneficjenta: ARTECH Piotr Chwołka

Wartość projektu: 1 519 240,94 PLN

Wartość dofinansowania: 724 200,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

logo Programu Regionalnego, Śląskie: Pozytywna Energia, Funduszu Rozowoju Regionalnego UE

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Nazwa projektu: Uruchomienie produkcji przekładni zębatych nowej generacji dedykowanych na potrzeby górnictwa

Nazwa beneficjenta: ARTECH Piotr Chwołka

Wartość projektu: 3 414 480,00 PLN

Wartość dofinansowania: 749 925,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

logo Programu Regionalnego, Śląskie: Pozytywna Energia, Funduszu Rozowoju Regionalnego UE

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Nazwa projektu:  Krążniki nowej generacji do przenośników taśmowych

Nazwa beneficjenta: ARTECH RYBNIK  Sp. z o.o.

Wartość projektu: 734 310,00 PLN

Wartość dofinansowania: 275 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

logo Programu Regionalnego, Śląskie: Pozytywna Energia, Funduszu Rozowoju Regionalnego UE

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Nazwa projektu:  Budowa hali i zaplecza socjalnego wraz z wyposażeniem

Nazwa beneficjenta: ARTECH Piotr Chwołka

Wartość projektu: 3 233 738,10 PLN

Wartość dofinansowania: 749 591,10 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

logo Programu Regionalnego, Śląskie: Pozytywna Energia, Funduszu Rozowoju Regionalnego UE

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Nazwa projektu:  Dotacja na kapitał obrotowy dla spółki „Artech Rybnik”

Nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0682/20-00

Nazwa beneficjenta: ARTECH RYBNIK Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 232 329,75 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

logo Programu Regionalnego, Śląskie: Pozytywna Energia, Funduszu Rozowoju Regionalnego UE

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Nazwa projektu:  Budowa hali i zaplecza socjalnego wraz z wyposażeniem

Nazwa beneficjenta: ARTECH Piotr Chwołka

Wartość projektu: 3 233 738,10 PLN

Wartość dofinansowania: 749 591,10 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, PARP, Funduszu Rozowoju Regionalnego UE

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Nazwa projektu:  Innowacyjna konstrukcja i technologia wytwarzania uniwersalnej giętarki do profili typu V

Projekt nr: WND-RPSL.03.02.00-24-065E/19

Nazwa beneficjenta: ARTECH RYBNIK Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 672 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 501 600,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji uniwersalnej giętarki do profili typu V. Będzie to znaczące udoskonalenie oferty. Do wyróżników nowatorskiego rozwiązania należy zaliczyć przede wszystkim rozszerzenie kształtu giętych profili, układ gnący, poziom automatyzacji obsługi.

Planowane efekty: Rozszerzenie oferty produktowej, nowe etaty.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Śląskie, Funduszu Rozowoju Regionalnego UE