Sieć Rur Hydraulicznych

Remonty przekładni

Firma wyspecjalizowała się w naprawach i remontach przekładni producentów krajowych i zagranicznych do górniczych przenośników oraz przekładni urządzeń poza branżą górniczą. Naprawa oparta jest na wymianie zużytych podzespołów na nowe, remont zaś przebiega z uznaną technologią remontową. Każda przekładnia przed remontem poddana jest przeglądowi technicznemu w obecności zleceniodawcy, by określić stan techniczny oraz zakres niezbędnych prac remontowychFirma wyspecjalizowała się w naprawach i remontach przekładni producentów krajowych i zagranicznych do górniczych przenośników oraz przekładni urządzeń poza branżą górniczą. Naprawa oparta jest na wymianie zużytych podzespołów na nowe, remont zaś przebiega z uznaną technologią remontową. Każda przekładnia przed remontem poddana jest przeglądowi technicznemu w obecności zleceniodawcy, by określić stan techniczny oraz zakres niezbędnych prac remontowych.

Ocenę jakości wykonanej naprawy lub remontu przekładni, przeprowadza się na stanowisku diagnostycznym pod obciążeniem za pomocą następujących urządzeń:

 • Detektor FAG III kit,
 • Hamowni typu D z płynną regulacją obciążenia od 0 do 700 kW produkcji Scheneck Pegasus GmbH,
 • Urządzenia typu DTECt(R) X1 – systemu nadzoru monitoringu przedstawiającego ruch drgań przekładni z możliwością selektywnej analizy częstotliwości,
 • Systemu diagnostycznego produkcji SKF typu Marlin 5000.

Na stanowisku diagnostycznym przekładni, mierzymy następujące parametry:

 • Moc przekładni,
 • Moment obrotowy,
 • Temperaturę węzłów łożyskowych,
 • Poziom drgań,
 • Obwiednię przyśpieszenia,
 • Ślady robocze uzębień,
 • Prędkość na wałach przekładni.

Remont odtworzeniowy obudowy zmechanizowanej

Remonty odtworzeniowe górniczych obudów zmechanizowanych i ich podzespołów wg dokumentacji zamawiającego . Wszystkie procesy technologiczne prowadzone i nadzorowane  są wg uznanych technologii remontowych. Ocena stopnia zużycia elementów jakości wykonania spoin prowadzono jest specjalistycznymi przyrządami kontrolno – pomiarowymi. Operacje czyszczenia i malowania podzespołów ukosowania blach po dowolnej  krzywiźnie prowadzone są w śrutownicach, kabinie malarskiej oraz z użyciem  robotów sterowanych numerycznie. Procesy remontowe prowadzone są w technologii odtworzeniowej z zachowanie parametrów nominalnych obudowy. Dla konstrukcji wymagających specjalnych powłok antykorozyjnych prowadzi się procesy metalizowania powierzchni.  


Remonty kruszarek

Remont kruszarek obejmuje wszystkie elementy kruszarek tj.:

 • podstawy kruszarek,
 • korpusy wlotowe,
 • korpusy wylotowe,
 • korpusy środkowe wraz z obsadami wału kruszącego,
 • oraz zespoły napędowe  zarówno w wersji pasowej jak i z przekładnią zebatą.

Dodatkowo remontowane są wały kruszące oraz odtwarzana jest powierzchnia czynna noży kruszących bijaków.