Sprężarka

Sprężarki

Sprężarki śrubowe typu „GAS-W” przeznaczone są głównie do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, jak również na powierzchni zakładów górniczych. Ze względu na systemy chłodzenia Sprężarki GAS-W dostarczamy w wykonaniu:

 • Standardowym:
  praca w temperaturze otoczenia (2°C – 40°C),
 • Specjalnym:
  z dodatkowym wstępnym chłodzeniem wodnym, dodatkowym ognioszczelnym wyłączeniem stycznikowym.

Zastosowane systemy ssące pozwalają na umieszczenie sprężarek typu GAS-W w strefach szczególnie zapylonych. Sprężarki GAS-W posiadają Certyfikat Badania Typu WE nr OBAC07ATEX153X oraz spełniają wymagania norm zharmonizowanych PN-EN 60079-0:2006, PN-EN 60079-1:2004(U), PN-EN 60079-11:2007(U), PN-EN 1127-1:2001, PN-EN 13463-1:2003, PN-EN 13463-5:2005.

Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym sprężarki GAS-W pozwalają na:

 • Oszczędność energii,
 • Wydłużenie czasu użytkowania bez konieczności wymiany podzespołów i konserwacji,
 • Dotrzymanie parametrów sprężonego powietrza zgodnych z normami europejskimi,
 • Pracę na zadanych parametrach w cyklu automatycznym,
 • Umożliwienie transportu kolejkami górniczymi.

Agregat sprężarkowy przystosowany jest do zasilania napięciem przemiennym 3x400V lub 3X500V lub 3x660V lub 3x1000V lub 3x1140V 50Hz (w zależności od wersji zastosowanego silnika) z wyłącznika przystosowanego do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe i/lub wybuchem pyłu węglowego. Wyłącznik zasilający agregat sprężarkowy zabezpiecza obwody zasilania i pomocnicze przed skutkami zwarć, przeciążeń i dozie mień, a jego obwody sterownicze spełniają następujące warunki:

 • Napięcie sterowania nie jest wyższe niż 40V prądu przemiennego,
 • Obwody sterownicze są chronione przed skutkami przeciążeń, 
 • Elementy wykonawcze obwodu sterowniczego działają poprawnie przy napięciu zasilania w zakresie 85% do 120% wartości znamionowej,
 • Zwarcie lub przerwa obwodu nie powoduje niezamierzonego załączenia urządzenia,
 • Zanik, a następnie powrót napięcia zasilania nie powodują niezamierzonego załączenia urządzenia,
 • Wstrząsy drgania, prądy błądzące nie powodują niezamierzonego załączenia urządzenia,
 • Wzrost napięcia zasilania do wartości 150% napięcia znamionowego nie powoduje niezamierzonego załączenia urządzenia.

Dane techniczne sprężarek

Typ sprężarkiCiśnienieWydajnośćNapięcie zasilaniaCzynnik chłodzącyIlość olejuGabaryty
Dł./Szer./Wys. 
CiężarMoc
Typ[MPa][m3/min.][V][l][mm][kg][kW]
GAS-0264/HP(W)0,35-1,204,4400-1140powietrze/woda401750-2000x900x120082022
GAS-0510/LP(W)0,35-0,708,5400-1140powietrze/woda481850-2000x1000x1200114045
GAS-0510/HP(W)0,35-1,208,5400-1140powietrze/woda481950-2100x1000x1200120055
GAS-0780/LP(W)0,35-0,7013400-1140powietrze/woda552100-2400×1000-1200×1500138075
GAS-0780/HP(W)0,35-1,2013400-1140powietrze/woda552100-2400×1000-1200×1500142090
GAS-1110/LP(W)0,35-0,7018,5400-1140powietrze/woda602250-2500×1000-1200×1500159090
GAS-1110/HP(W)0,35-1,2018,5400-1140powietrze/woda602250-2500×1000-1200×15001720110

Specyfikacja zespołów i części agregatu typu GASW

1. Rama agregatu sprężarkowego,
2. Silnik elektryczny łapowy,
3. Stopień sprężający śrubowy,
4. Sprzęgło K280,
5. Zawór wlotowy,
6. Zbiornik oleju,
7. Chłodnica olejowo – powietrzna,
8. Osłona wentylatora,
9. Wentylator,
10. Zawór minimalnego ciśnienia,
11. Zawór separujący z zaworem min. ciśnienia,
12. Filtr oleju,

13. Wskaźnik poziomu oleju,
14. Ogranicznik temperatury,
15. Filtr powietrza,
16. Zawór bezpieczeństwa,
17. Wyłącznik awaryjny,
18. Zestaw przycisków sterujących,
19. Manometr glicerynowy 15 bar,
20. Kombistat,
21. Skrzynka rozgałęźna,
22. Ucha transportowe,
23. Czujnik ciśnienia.