Urządzenia

Urządzenia AR-1

Urządzenie AR-1 stosowane jest głównie w chodnikach oraz wyrobiskach kopalń. Służy do przesuwania zestawu końcowego (przęseł ze stacją zwrotną) przenośnika taśmowego. Zestaw końcowy przenośnika taśmowego AR-KD1 przystosowany jest do odbioru urobku z ładowarki samojezdnej boczno – sypiącej lub innego urządzenia załadowczego stosowanego w przodku górniczym.

Urządzenie AR-1 może pracować w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchem metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Urządzenie przesuwające AR-1 może być stosowane w prostych wyrobiskach korytarzowych o minimalnych przekrojach poprzecznych:

  • Wysokość 2,8 [m],
  • Szerokość 4,2 [m],

Oraz współpracować z przenośnikami taśmowymi o szerokości taśmy 1000 lub 1200 mm, o konstrukcji podwieszanej lub sztywnej układanej na spągu wyrobiska. W zależności od przewidywanego postępu drążenia chodnika, różna jest ilość podzespołów (przęseł) wchodzących w skład AR-1 zestawu końcowego przenośnika taśmowego.

Zastosowanie urządzenia przesuwającego AR-1 umożliwia:

  • Przesunięcie przęseł ze stacją zwrotną przenośnika taśmowego na odległość równą długości zainstalowanego zestawu końcowego przenośnika taśmowego,
  • Naprężenie taśmy oraz wydłużania przenośnika taśmowego w całości (bez potrzeby jego demontażu),
  • Napinanie lin nośnych przenośnika taśmowego,
  • Przesuwanie zestawu końcowego bez konieczności demontażu płyty rozporowo – przesuwnej.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ograniczenia w zakresie stosowania urządzenia AR-1 wynikają z charakterystyk technicznych przenośników taśmowych zastosowanych e wyrobiskach kopalnianych i nie wykraczają poza ich dopuszczalne parametry techniczne.

Dotyczy to między innymi pracy na nachyleniach, wydajności, zainstalowanych mocy, prędkości, długości i parametrów taśmy.

PARAMETRY AR-1
  • Ciśnienie zasilania: 16/25 [MPa]
  • Medium hydrauliczne: emulsja olejowo – wodna HFA wg PN-C/96047
  • Siła przesuwu przęseł i zwrotni AR-1 (dwoma siłownikami hydraulicznymi przesuwu): 458/716 [kN]
  • Siła przesuwu belki podporowo – ślizgowej mechanizmu przesuwu: 103/161 [kN]

Urządzenia AR-KD1

Dynamiczna kruszarka typ AR-KD1  jest stosowana górnictwie do rozdrobnienia materiałów o max wytrzymałości na ściskanie Rc ≤ 240 MPa wychodzących ze ściany węglowej do rozmiarów umożliwiających ich dalszy bezproblemowy transport. Kruszarka montowana jest w ciąg trasy przenośnika zgrzebłowego podścianowego o szerokości trasy od 750 do 850 mm, którego rynny wykonane są na bazie profilu: E230, E260, E280. Kruszarka może by wykonana w dwóch wariantach napędu: z przekładnią pasową lub przekładnią zębatą. Kruszarka może pracować w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Dynamiczna kruszarka kęsów typ AR-KD1 pracuje w zestawie urządzeń składającym się z części mechanicznej kruszarki, zespołu napędowego, układu hydraulicznego podnoszenia, układu zraszania oraz układu elektrycznego zasilania oraz sterowania będącego częścią tzw. wyposażenia elektrycznego zintegrowanej grupy maszyn (dopuszczanego przez użytkownika, kopalni, odrębną decyzją WUG).

Dynamiczna Kruszarka Kęsów typ AR-KD1 winna spełniać wymagania postanowień dyrektyw 98/37/WE i 94/9/WE, oraz norm: 

PN-EN 13463-5: 2005PN-EN 13463-1:2010PN-EN 12100-2:2005PN-G-50055:2002, PN-EN 953:1999, PN-EN 1127-2+A1:2010PN-EN 60079-0;2009PN-EN 60079-1:2010PN-EN 60079-11:2010.

Kruszarka posiada Certyfikat Badania Typu nr KOMAG/11/MD/ATEX/ST/329.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA AR-KD1AR-KD1


Urządzenia AR-KD2

Dynamiczna kruszarka typ AR-KD2  jest stosowana górnictwie do rozdrobnienia materiałów o max wytrzymałości na ściskanie Rc ≤ 120 MPa wychodzących ze ściany węglowej do rozmiarów umożliwiających ich dalszy bezproblemowy transport. Kruszarka montowana jest w ciąg trasy przenośnika zgrzebłowego podścianowego o szerokości trasy od 750 do 850 mm. Dla którego rynny wykonane są na bazie profilu: E230, E260, E280.

Dynamiczna kruszarka kęsów typ AR-KD2 pracuje w zestawie urządzeń składającym się z części mechanicznej kruszarki, zespołu napędowego, układu hydraulicznego podnoszenia, układu zraszania oraz układu elektrycznego zasilania oraz sterowania będącego częścią tzw. wyposażenia elektrycznego zintegrowanej grupy maszyn (dopuszczanego przez użytkownika, kopalni, odrębną decyzją WUG).

Dynamiczna Kruszarka Kęsów typ AR-KD2 winna spełniać wymagania postanowień dyrektyw 98/37/WE i 94/9/WE, oraz norm: PN-EN 13463-5: 2005PN-EN 13463-1:2010PN-EN 12100-2:2005PN-G-50055:2002, PN-EN 953:1999PN-EN 1127-2+A1:2010PN-EN 60079-0;2009PN-EN 60079-1:2010PN-EN 60079-11:2010.

Kruszarka posiada Certyfikat Badania Typu nr KOMAG/11/MD/ATEX/ST/5.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA AR-KD2AR-KD2


Uniwersalna giętarka do profili typu V

Giętarka typu AR-GP-H przeznaczona do gięcia lub prostowania profili V29÷V36, wykorzystywanych w obudowach wyrobisk korytarzowych i chodnikowych. Rozwiązanie konstrukcyjne giętarki umożliwia gięcie profil „V29÷V36” z promieniem nie mniejszym niż 1,5 m. Giętarka kształtowników może być stosowana w podziemiach zakładów górniczych w polach niemetanowych i metanowych. W wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a, b, c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz  „A lub B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Jest to urządzenie wymagające wyłączenia spod napięcia przy przekroczeniu 2% stężenia metanu w otaczającym powietrzu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA AR-GP-HAR-GP-H