Sieć rur

Hydraulika dla górnictwa

ARTECH  oferuje kompleksowe usługi dla górnictwa w zakresie:

  • Projektowania hydraulicznych urządzeń,
  • Montaż układów hydraulicznych,
  • Napraw i remontów hydraulicznych zespołów sterujących,

Układy hydrauliczne są na podzespołach sprawdzonych producentów krajowych oraz zagranicznych. Wykonujemy przewody hydrauliczne giętkie jedno i wielokanałowe, niskiego i wysokiego ciśnienia, o wymiarach od DN3 do DN50, z końcówkami gwintowanymi lub STECKO.

Każdy zespół układu hydraulicznego, poddany jest próbie ciśnieniowej na specjalistycznych stanowiskach kontroli ostatecznej, celem oceny prawidłowości montażu, funkcjonalności działania i uzyskania wymaganych parametrów technicznych.

Wszystkie podzespoły układu hydraulicznego spełniają wymogi dyrektywy Unii Europejskiej oraz są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi w górnictwie.

Zgodności tą potwierdzamy w:

  • Deklaracji Zgodności,
  • Świadectwie Jakości,
  • Karcie Gwarancyjnej.