Wielkie maszyny w fabryce

Produkcja Przekładni

Jesteśmy producentem przekładni do lekkich przenośników zgrzebłowych typu AR-PZ o mocy 22-30 KW oraz przenośników taśmowych AR-PT omochach 30-160 KW. Przekładnie typu ARK są wykorzystywane głównie w napędach maszyn i urządzeniach górniczych. Przeznaczone są do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Mogą współpracować ze sprzęgłem jednokierunkowym. Chłodzenie przekładni odbywa się przez wypromieniowanie ciepła z powierzchni reduktora oraz przy pomocy chłodnicy zabudowanej we wnętrzu.

Przekładnie wykonujemy według istniejącego stanu techniki i uznanych zasad bezpieczeństwa, spełniają wymagania norm zharmonizowanych PN-EN ISO. Przekładnie typu ARK nie posiadają własnego zasilania oraz sterowania. Należą do grup maszyn nieukończonych, wymagają odpowiedniego wpięcia w układ zasilania maszyn roboczych. Przekładnie posiadają certyfikat zgodności KOMAG.


Produkcja Krążników

Produkujemy krążniki do przenośników taśmowych na potrzeby górnictwa. Są to elementy szczególnie narażone nie tylko na obciążenia dynamiczne w czasie transportu węgla, ale również na przedostawanie się zanieczyszczeń ( np. pyłu, kurzu, piasku, wody) do strefy łożyskowania, co drastycznie zmniejsza żywotność łożysk. Dlatego wykonanie tych części wymaga bardzo dużej precyzji, w szczególności gniazd do wielostopniowego, hybrydowego uszczelnienia z V-Ring. Opracowane własne rozwiązania konstrukcyjne (w zakresie kształtu materiału), wykorzystanie metali o wyższej wytrzymałości. Poprawia to bezpieczeństwo pracy oraz znacząco wpływa na żywotnośc krążnika z 1 do nawet 4 lat.


Obudowy zmechanizowane

Produkcja górniczych obudów zmechanizowanych i ich podzespołów wg dokumentacji zamawiającego . Wszystkie procesy technologiczne prowadzimy i nadzorujemy wg uznanych technologii produkcyjnych. Gotowe produkty jak i produkowane podzespoły poddajemy procedurom sprawdzającym przeprowadzanym przez dział kontroli jakości.


Zbiorniki ciśnieniowe

Projektujemy i wykonujemy zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe pod konkretne wymogi klientów z dokumentacji własnej jak i powierzonej.

Produkowane zbiorniki ciśnieniowe są zgodne z Dyrektywą 97/23/WE.

Ponadto w naszych rozwiązaniach gwarantujemy najwyższą jakość, krótki okres realizacji zlecenia oraz przystępne ceny.

Jeśli potrzebny jest ci zbiornik skontaktuj się z nami, a Twój problem stanie się naszym wyzwaniem.